Home > Contactgegevens

Contactgegevens van de Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen

WTC III

Simon Bolivarlaan 30 bus 5

B- 1000 Brussel

Tel. 0032 (0)2 274 19 80

e-mailadres: klacht@ombudsmanpensioenen.be

Het corona-virus heeft ook gevolgen voor de werking van de Ombudsdienst Pensioenen.

Mondelinge afspraken op kantoor in Brussel en op de zitdag te Gent zullen voorlopig niet kunnen doorgaan.

Wij blijven uiteraard op werkdagen Ún van 09:00 tot 12:00 uur bereikbaar op het nummer +32 2 274 19 80.

Hebt u klachten in tweede lijn over de werking en de handeling van de wettelijke pensioenadministraties, dan krijgen we die liefst via het e-mailadres: klacht@ombudsmanpensioenen.be

U kunt ook nog steeds schriftelijk bij ons terecht, doch de behandeling van een brief kan iets meer tijd in beslag nemen.