Ombudienst Pensioenen

Welkom bij de
Ombudsdienst Pensioenen

De Ombudsdienst Pensioenen behandelt klachten over de wettelijke pensioenen in de tweede lijn van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Ook klachten over de pensioenen in de Overzeese sociale zekerheid en de Inkomensgarantie voor Ouderen zijn welkom.

Op onze website vindt u een klachtenformulier online, wat wij voor u kunnen doen en wat niet, hoe wij het doen, alle jaarverslagen van de Ombudsdienst en een overzicht van de interessante dossiers uit de jaarverslagen, de wetgeving en de andere reglementen die voor ons ombudswerk belangrijk zijn, enz.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes over de Ombudsdienst Pensioenen dan is het zeker de moeite waard om onze nieuwspagina in de gaten te houden.

De Ombudsdienst Pensioenen zal gesloten zijn van 22 december tot en met 2 januari 2019.

Tijdens de werkdagen zijn wij bereikbaar van 9 tot 12 uur.

Om de Ombudsdienst Pensioenen te contacteren raden wij u aan om dit zoveel mogelijk digitaal te doen: ofwel door gebruik te maken van het klachtenformulier op onze website ofwel via het e-mailadres: klacht@ombudsmanpensioenen.be

Via deze wegen zijn wij 24/24 u en 7/7 dagen bereikbaar. Uw verzoek wordt dan zo spoedig mogelijk behandeld.

Bezoekers ontvangen wij enkel nog na voorafgaandelijke afspraak per telefoon of via e-mail.Ga verder naar de site van de Ombudsdienst Pensioenen

Veel bezochte pagina's

Médiation Pensions

Bienvenue au Service
de médiation Pensions

Le Service de médiation Pensions traite en seconde ligne les plaintes relatives aux pensions légales des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des fonctionnaires. Les plaintes relatives aux pensions de la Sécurité Sociale d’Outre-mer et à la Garantie de revenus pour les personnes âgées sont également les bienvenues.

Sur le site web, vous trouverez un formulaire de plainte online, ce que nous sommes en mesure ou non de faire pour vous, comment nous le faisons, tous les rapports annuels du Service de médiation et un aperçu des dossiers intéressants extraits des rapports annuels, la législation et les autres règlements qui sont importants pour notre travail de médiateur, etc.

Vous souhaitez rester au courant des dernières nouveautés ? Alors consultez régulièrement la rubrique « nouveautés » du Service médiation pour les Pensions !

Le Service de médiation Pensions sera fermé du 22 décembre jusqu’au 2 janvier 2019 inclus.

Nos bureaux seront accessibles les jours ouvrables de 09 :00 à 12:00.

Pour contacter le Service de médiation pour les Pensions, nous vous recommandons vivement de privilégier internet, 24/24 hr et 7/7 jrs, soit via formulaire sur notre site, soit directement via email à l’adresse: plainte@mediateurpensions.be.

Votre message sera traité dans les meilleurs délais.

Dorénavant, les visiteurs seront reçu uniquement sur rendez-vous pris à l’avance par téléphone ou par e-mail.

Continuez vers le site de médiation Pensions

Pages les plus visitées

Ombudsmann für Pensionen

Wilkommen zum
Ombudsdienst für Pensionen

Der Ombudsdienst für Pensionen behandelt Klagen in zweiter Linie über die gesetzlichen Pensionen für Arbeitnehmer, Selbständige und Beamte. Auch Klagen über die Pensionen in der Überseeischen Sozialen Sicherheit und über die Einkommensgarantie für betagte Menschen sind willkommen.

Auf unserer Website finden Sie ein Online-Klageformular, was wir für Sie tun können und was wir für Sie nicht tun können, wie wir es tun, sowie alle Jahresberichte des Ombudsdienstes, einen Überblick der interessanten Unterlagen aus den Jahresberichten, die Gesetzgebung und die anderen Bestimmungen, die für unsere Ombudsarbeit wichtig sind, usw.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, schauen Sie regelmäßig nach alle Neuigkeiten beim Ombudsdienst für Pensionen.

Vom 22. December 2018 bis zum 2. Januar 2019 wird der Ombudsdienst für die Pensionen geschossen sein.

Unsere Büros sind an Werktagen erreichbar von 9 bis 12 Uhr.

Um uns zu erreichen, empfehlen wir Ihnen unserer Formular auf unsere Internetseite wo Sie uns 24/24 Stunden und 7/7 Tagen per E-Mail an : klage@ombudsmannpensionen.be

Ihre Nachricht wird so schnell wie möglich bearbeitet werden.

Von nun an empfangen wir unsere Besucher nur noch auf Vereinbarung (Telefon: +32 (0) 2 274 19 92 oder E-Mail: klage@ombudsmannpensionen.be.Besuchen Sie der Website des Ombudsdienst für Pensionen

Meisten nachgeschlagenen Seiten

Federal Public Service (FPS) Social Security

Welcome to the Office
of the Pensions Ombudsman

The Office of the Pensions Ombudsman deals in second line with complaints relating to statutory pensions for salaried persons, self-employed persons and civil servants. Also the complaints relating to the Overseas Social Security and to the income guarantee for the elderly are welcome.

On this web site, you will find an online complaint form, what we can do for you and what we cannot do for you, how we do it, all the yearly activity reports of the Office of the Pensions Ombudsman, an overview of the interesting documents from the yearly reports, the legislation as well as other regulations that are important for our work as Ombudsman, etc.

Be sure to check out our news page regularly to keep up to date with the latest news on the Pension ombuds service.

The offices of the Pensions Ombudsman will be closed from 22 december to 2 january 2019.

Our offices are accessible from 9 am to 12 am on working days.

If you wish to contact the Pensions Ombudsman’s office please do so via internet using the form available on our website or directly via the email address: complaint@ombudsmanpensions.be.

You can reach us 24/7 by using the form or emailing us.

Your request will be dealt with as soon as possible.

Henceforth, only visitors who have made an appointment by phone or email beforehand will be admitted to the Ombudsman’s office.

Visit the website of the Office of the Pensions Ombudsman

Most consulted pages